Trianoni megemlékezés Vasason

2024. június 2-án  megemlékezésre gyülekeztek az emberek Vasason. A Vasasi Szent Borbála Egyesület szervezésében minden évben megemlékeznek az emberek  a magyarság XX. századi holokausztjáról, 1920. június 4-ről.

A rendezvényen megjelent a térség országgyűlési képviselője, dr. Hoppál Péter, Péterffy Attila Pécs MJV polgármestere, Zag Gábor kultúráért felelős alpolgármester, Berényi Zoltán a terület helyi képviselője, a városi közélet személyiségei, a Történelmi Vitézi Rend képviselői és más civil szervezetek tagjai, pécsi polgárok.

A harangzúgás elhaltával a Vasasi Bányász Fúvószenekar közreműködésével, Vucseta László vezényletével felhangzott a Himnusz. Ezt követően Ruzsicsics Ferencnek, a Vasasi Szent Borbála egyesület elnökének és a rendezvény főszervezőjének köszöntőjét hallhatták a jelenlévők. Bevezetőjében megemlítette; 21 évvel ezelőtt tízen úgy határoztak, hogy megalakítják a Trianon Emlékbizottságot, amelynek célkitűzése egy Trianon emlékhely kialakítása volt a templomkertben. Saját anyagi erőből, a környék településeinek adakozásából ezt sikerült megvalósítani. Az emlékművet 2005-ben avatták.

Az összefogást követően 2006-ban megalakult a Vasasi Szent Borbála Egyesület, így már szervezett formában emlékeznek meg a nemzetünk sorsfordító eseményéről.

Az elnök úr bevezetője után köszöntő következett. Berényi Zoltán önkormányzati képviselő lépett a mikrofonhoz. Beszédében kiemelte, bármerre is fújnak a nagypolitika szelei, az összetartozás és az összefogás segít, hogy ne mindig másban keressük a hibát, hanem nézzük meg, hogy mi mit tudunk tenni. Kiemelte a környék bányász múltját, ami egykor naggyá tette Pécset, és kérte, hogy mindenki az összetartozás szellemében vegyen részt a megemlékezésen.

Befejezés képen megköszönte a Szent Borbála Egyesület áldozatos munkáját, akik minden évben megszervezik a megemlékezést.

Ezután dr. Csajághy György tárogatóművész előadását hallhatták a jelenlévők.

Az utolsó hang elhangzása után Ruzsicsics Ferenc fejezte ki, hogy megjelent Kövesi Ferenc római katolikus lelkipásztor, aki a Trianon Emlékbizottság tagjaként sokat tett azért, hogy megvalósuljon az emlékmű felállítása. Ez után felkérte Kövesi Ferencet és Kisóvári Német Norbert református lelkészt, hogy mondjanak el imát a Hazáért. A két lelkész megegyezése szerint először Kisóvári Német Norbert megemlékező beszédét hallhatták a jelenlévők.  Beszédét a 137. zsoltár első négy versének a felolvasásával kezdte. Majd elhangzott, hogy kitelepített család tagjaként, Kisóvárról, ahonnan a magyar családok 57%-át telepítették ki, hozott kopjafát állítottak a családi házuk elé. Sok családnak van a mai Csonka-Magyarországon sírnivalója, hiszen el kellett hagyni otthonukat, sokaknak rokonaik maradtak az elcsatolt területeken. Kiemelte: Trianon boszorkány konyhájában nem azt kezdték főzni, hogy valami, az egyharmad megmaradjon a Hazából, hanem sokkal inkább azt, hogy még ennyi sem. Ez után a szónok felsorolta, hogy mi mindenre volt szükség ahhoz, hogy Trianon megvalósuljon. Többek között az is, hogy a haza térő katonákat lefegyverezzék. Azonban ahol ellenállás volt, mint például Balassagyarmaton, ott nem jegyzékkel, hanem fegyverrel értek el sikert.

A történelmi áttekintés és a jelenlegi helyzet felvázolása után a szónok azzal fejezte be nagyon értékes, elgondolkodtató beszédét, hogy érdemes megőrizni szívünkben, hogy a Turul madár még visszaszáll a Kárpátok bércére, vagyis a reményt, hogy nem veszett el örökre az, amit elvettek erőszakkal tőlünk.

A református lelkész után Kövesi Ferenc katolikus lelkész mondott imát Hazánkért, a magyarságért, az egységért és a kiengesztelődésért. A fohász végeztével a jelenlévők elmondták a Miatyánkot, az Úr által tanított imádságot.

A lelkileg is felemelő percek után ismét köszöntés következett. Dr. Hoppál Péter Pécs országgyűlési képviselője lépett a mikrofonhoz. Beszédét visszatekintéssel kezdte, megemlítve, hogy 20 éve járnak ki a megemlékezők ide Vasasra, egy szimbolikus helyre, mert úgy érzik, ez a hely visszavár bennünket, ez a hely a mi otthonunk is, hiszen az itt élők hitet tettek a nemzeti összetartozás mellett. Innen kiáltották a vasasiak, hogy nem lehet, hogy a gyalázat erősebb legyen, mint az összetartozás élménye. Visszatekintve a szomorú kimenetelű decemberi népszavazásra, ahol is kevesen voltak a szavazók az érvényesség eléréséhez, Vasason egy ökumenikus istentisztelet keretében úgy döntöttek a megjelentek, hogy az összetartozást, az egységet szolgálják. Ekkor született meg a civilek lelkében, hogy kell egy emlékmű, Pécs első Trianon emlékműve. Dr. Hoppál Péter megemlítette; 15 éve, Ruzsicsics elnök úr kezdeményezésére érkeztek határon túli magyarok, majd 2017-ben elültették a templom kertjében az első, összetartozás fáját Erdélyt jelképezve, amelyet Albert Tibor Tusnádfürdő polgármestere ültetett el. 2018-ban Kárpátalja fáját dr. Brenzovics László KMKSZ elnöke, 2019-ben Felvidék fáját prof. dr. Duray Miklós író, és 2020-ban Délvidék fáját néhai Pásztor István VMSZ elnöke ültették el., dr. Hoppál Péter Pécs országgyűlési képviselőjével együtt. Folytatva a visszaemlékezést kiemelte, 2010-ben a nemekre a nemzet igeneket mondott, és az új összetételű országgyűlés a június negyedikét az Összetartozás napjává nyilvánította. Az Alkotmányba pedig bekerült: „A mindenkori magyar állam felelősséget visel az elszakított nemzetrészeinkért.” A beszéd befejező részében megköszönte a vasasi bányászok húsz éve tartó kiállását, zárásként felhívta a figyelmet, hogy csak a béke és az összefogás segít a mai időkben, és vigyázzunk, hogy elkerüljük Trianon csapdáját.

A beszéd elhangzása után Pécs Város Mazsorett Együttese és Tánckara előadását láthatták a jelenlévők. Énekelt; Pataki Violetta. Művészeti vezető: Hajdu Orsolya. Az előadás befejezése után dr. Csizmadia Péter ügyvéd, a Fidesz önkormányzati frakcióvezetőjének ünnepi gondolatait hallhatták a megemlékezők. Köszöntötte a jelenlévőket, külön kiemelve Ruzsicsics elnök úr nagyszerű munkáját. Folytatva a gondolatmenetét kijelentette; azért vagyunk itt, hogy emlékezzünk arra a borzalomra, amely Párizsban 1920. június 4-én történt Magyarországgal és a magyarsággal. Kiemelte, nem csak az emlékmű létrehozása, de az elnök úr bölcsessége és előrelátása is tetten érhető, hogy fákat ültettek az összetartozás jegyében, mégpedig tölgyfát. Hangsúlyozta, aki tölgyfát ültet az bízik a jövőben, abban, hogy száz év múlva is lesznek, akik ilyen, vagy még nagyobb körben megemlékeznek Trianon borzalmáról. Ezután Wass Albertet idézte, aki többek között ezt írta: „Legyünk olyan magyarok, akik méltók vagyunk a történelmi múltra.” Ezután történelmi áttekintés keretében a szónok bemutatta a trianoni diktátum következményeit, az újabb vesztes háborút, a függetlenségünk közel fél évszázados elvesztését. Hangsúlyozta: Trianon a mi fájdalmunk, és emlékezetét a szülőknek tovább kell adni, és el kell mondani az idejövőknek. Kiemelte, az oktatás részévé kell tenni az identitásunkat, tragédiáink ismeretét. Befejezésül a magyarságot egy gyönyörű fához hasonlította, amelyet ugyan megcsonkítottak, de újra kihajtott. Végül egy felszólítással zárta beszédét: „Legyünk olyan magyarok, akik méltók a magyar történelemre, és méltók a magyar történelmi hagyományokra.”

A beszéd elhangzása után koszorúzásra került sor.. Koszorút helyezett el dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő úr.

A város koszorúját, Péterffy Attila polgármester és Zag Gábor alpolgármester úr helyezte el.

Koszorút helyeztek el a megjelent egyesületek és civil szervezetek képviselői, többek között a Történelmi Vitézi Rend képviseletében  Kisóvári-Németh Norbert törzskapitány és  vitéz Szárazajtai János tb. törzskapitány urak koszorúztak. Asztaltársaságunk koszorúját Orosz Ferenc és Fejes József urak helyezték el.

A koszorúzást követően a Vasai Bányász Fúvószenekar eljátszotta és a megjelentek elénekelték a Székely Himnuszt.

Köszönetünket fejezzük ki Ruzsicsics Ferencnek, a Vasasi Szent Borbála Egyesület elnökének az Asztaltársaságunk meghívásáért, és a lehetőségért, hogy elhelyezhettük a megemlékezés és a kegyelet koszorúját.

Valamint mindazoknak, akiknek a munkája, illetve közreműködése nélkül ez a szomorú, de mégis felemelő megemlékezés nem jöhetett volna létre.

Szent Mihály Arkangyal Asztaltársaság

Alapítók Tanácsa nevében

Maráczy Tibor

2019. június 3., hétfő

Alapítók Tanácsa: Trianoni megemlékezés Vasason.

2019. június 1-jén a kora délutáni órákban megemlékezésre gyülekeztek az emberek Vasason, a római katolikus templom kertjében álló Trianon emlékmű körül.

A Vasasi Szent Borbála egyesület szervezésében minden évben, e gyászos emlékezetű napon, egybegyűlnek az emberek az emlékmű körül, hogy megemlékezzenek a magyarság XX. századi holokausztjáról.

A fél öt órai harangzúgás elhaltával a Vasasi Bányász Fúvószenekar közreműködésével felhangzott a Himnusz. Ezt követően Ruzsicsics Ferenc úrnak, a Vasasi Szent Borbála egyesület elnökének és a rendezvény főszervezőjének köszöntőjét hallhatták a jelenlévők.

A köszöntő után Nagy Norbert római katolikus plébános a Hazáért mondott imát.

Az imát követően Bárdos Sándor egy Wass Albert verset szavalt el mély átérzéssel.

A vers elhangzása után dr. Hoppál Péter, a térség országgyűlési képviselőjének ünnepi beszédét hallhatták a megjelentek. A képviselő úr kiemelte; 2010 óta ez a nap az Összetartozás napja, és bár természetesen gyásznap is, inkább az összetartozást, a határokon átnyúló összefogást kell, hogy erősítse.  Rámutatott, a templom kertjében elültetett fák is ezt az összetartozást jelképezik Az egyik csemete Kárpátaljáról hozott földbe lett elültetve, a másik 

Erdélyből hozott földbe, és az megemlékezés során a Felvidékről hozott földbe lesz elültetve a harmadik fa. A földet a megemlékezés díszvendége, Felvidék kiemelkedő politikusa dr. Duray Miklós úr hozta a saját kertjéből.

A képviselő úr gondolatainak elhangzása után, a Swing Ladies tagjai két korabeli éneket énekeltek el, amelyet nagy tapssal fogadott a megemlékező közösség.

Az énekek elhangzása után Prof. dr. Duray Miklós a felvidéki magyarság kiemelkedő személyisége lépett a mikrofonhoz. A felvidéki politikus nem a szokványos és sablonos megemlékező beszédet mondta el. Történelmi áttekintést adott a korszakról, az addigra kialakult politikai irányvonalakról. Több évtizedet átölelő történelmi ismertetésében elhangzott, a kiegyezést követő politikusok hibái is elősegítették Trianon bekövetkeztét. Nem figyeltek a környező nemzetiségiek törekvéseire, valamint a Monarchia abszolutizmusán túlhaladt az európai polgári gondolkodás és államberendezkedési forma. Duray úr nem sorscsapással, hanem a politikai baklövések végső eredményeként határozta meg trianoni békediktátum bekövetkeztét.

A beszédet követően dr. Duray Miklós és dr. Hoppál Péter emlékfát ültetett.

Az emlékfa elültetése után koszorúzásra került sor. Koszorút helyezett el dr. Duray Miklós úr, dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő úr, a város vezetése nevében dr. Őri László alpolgármester úr, dr. Hoppál Péter a kerület országgyűlési képviselője és Huba Csaba úr a körzet önkormányzati képviselője.

 A Történelmi Vitézi Rend képviseletében vitéz Matheovics László és vitéz Szomor Ferenc koszorúzott. A jelenlévő társadalmi csoportok tagjai, illetve egyesületek képviselői is koszorút helyeztek el. Koszorúztak többek között a Vasasért Egyesület képviselői, illetve a Vasasi Szent Borbála egyesület képviselői. Asztaltársaságunk koszorúját Maráczy Tibor alapítónk helyezte el.

A koszorúzást követően a Vasai Bányász Fúvószenekar eljátszotta a Székely Himnuszt, majd azt követően a Szózatot.

Mindenképpen meg kell emlékeznünk Bárdos Sándor úr nagy átéléssel elmondott versmondásáról és a Swing Ladies tagjainak szép énekéről.

Köszönetünket fejezzük ki Ruzsicsics Ferenc úrnak, a Vasasi Szent Borbála Egyesület elnökének az Asztaltársaságunk meghívásáért, és a lehetőségért, hogy elhelyezhettük a megemlékezés és a kegyelet koszorúját.

Valamint mindazoknak, akiknek a munkája, illetve közreműködése nélkül ez a szomorú, de mégis felemelő megemlékezés nem jöhetett volna létre.

Alapítók Tanácsa

Fotó: Ruzsicsics Ferencné

2018. június 3. vasárnap

Alapítók Tanácsa: Trianoni megemlékezés Vasason

2018. június 2-án a kora délutáni órákban megemlékezésre gyülekeztek az emberek Vasason, a római katolikus templom kertjében álló Trianon emlékmű körül.

A Vasasi Szent Borbála egyesület szervezésében minden évben, e gyászos emlékezetű napon, egybegyűlnek az emberek az emlékmű körül, hogy megemlékezzenek a magyarság XX. századi holokausztjáról.

A fél öt órai harangzúgás elhaltával a Vasasi Bányász Fúvószenekar közreműködésével felhangzott a Himnusz. Ezt követően Ruzsicsics Ferenc úrnak, a Vasasi Szent Borbála egyesület elnökének és a rendezvény főszervezőjének köszöntőjét hallhatták a jelenlévők.

A köszöntő után dr. Hoppál Péter , a térség országgyűlési képviselőjének ünnepi beszédét hallhatták a megjelentek. A képviselő úr kiemelte; 2010 óta ez a nap az Összetartozás napja, és bár természetesen gyásznap is, inkább az összetartozást, a határokon átnyúló összefogást kell, hogy erősítse. A képviselői gondolatokat követően imát mondottVida Zsoltkatolikus lelkész. Az ima után a Vasasi Általános Iskola tanulói adtak elő igen színvonalas műsort.

A gyermekek után a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, dr. Brenzovics László úr lépett a mikrofonhoz és mondta el ünnepi beszédét. A szónok kiemelte, a Kárpátalján élő magyarság Trianon diktátuma óta öt nemzet állampolgára volt. A folytonos támadások, beolvasztási kísérletek jellemezték az elszakítás évtizedeit, és ez napjainkban sincsen másképpen. Emlékeztetett a jelenlegi ukrajnai parlament által alkotott nyelvtörvényre, arra, hogy büntetik a kettős állampolgárságot. Kiemelte? 2010 óta érzik az anyaország kormányának hathatós támogatását, és ez újabb erőt ad nekik, hogy megőrizzék magyarságukat.

A beszédet követően a Berze Nagy János Népdalkar hölgykoszorújának gyönyörű éneke szállt az ég felé, oda, ahol e hazáért meghaltak tízezreinek lelke tekintett le a megemlékezők csoportjára.

Ezután dr. Brenzovics László és dr. Hoppál Péter emlékfát ültetett.

Az emlékfa elültetése után koszorúzásra került sor. Koszorút helyezett el dr. Brenzovics László úr, dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő úr, a Fidesz – KDNP városi frakció képviseletében Huba Csaba és Haász János önkormányzati képviselők. A Történelmi Vitézi Rend képviseletében vitéz Nyárfás Csaba pécsi székkapitány és vitéz Matheovits László. A jelenlévő társadalmi csoportok tagjai, illetve egyesületek képviselői. Koszorút helyezett el többek között a, a Vasasért Egyesület elnöke Berényi Zoltán úr, illetve a Vasasi Szent Borbála egyesület képviselői. Asztaltársaságunk koszorúját Maráczy Tibor alapítónk helyezte el.

A koszorúzást követően a Vasai Bányász Fúvószenekar eljátszotta a Székely Himnuszt, majd azt követően a Szózatot.

Mindenképpen meg kell emlékeznünk a vasasi általános iskola diákjairól, akik mint mindig, felemelő szép műsorukkal hozzájárultak a megemlékezés méltóságához, és köszönet a tanáraiknak a színvonalas felkészítésért. Köszönetünket fejezzük ki a Berze Nagy János Népdalkör hölgyeinek, akik gyönyörű énekeket adtak elő magas színvonalon.

Köszönetünket fejezzük ki Ruzsicsics Ferenc úrnak, a Vasasi Szent Borbála Egyesület elnökének az Asztaltársaságunk meghívásáért, és a lehetőségért, hogy elhelyezhettük a megemlékezés és a kegyelet koszorúját.

Valamint mindazoknak, akiknek a munkája, illetve közreműködése nélkül ez a szomorú, de mégis felemelő megemlékezés nem jöhetett volna létre.

Azonban nem hallgathatjuk el, hogy ismét hiányérzetünk volt, mert ismételten nem láttuk a pécsi Jobbik, LMP vezetőit, önkormányzati képviselőit sem. Ugyancsak nem koszorúztak az ÖPE önkormányzati képviselői. Engedtessék megjegyezni azon véleményünket, hogy a magukat kereszténynek, nemzetinek nevező csoportosulások vezetőinek, tagjainak és önkormányzati képviselőinek a távolmaradása mindenképpen elgondolkodtató.

Alapítók Tanácsa

Fotó: vitéz V. I.

2017. június 4.vasárnap

Alapítók Tanácsa: Trianoni megemlékezés Pécs – Vasason

2017. június 3-án a kora délutáni órákban megemlékezésre gyülekeztek az emberek Vasason, a római katolikus templom kertjében álló Trianon emlékmű körül.

A Vasasi Szent Borbála egyesület szervezésében minden évben, e gyászos emlékezetű napon, egybegyűlnek az emberek az emlékmű körül, hogy megemlékezzenek a magyarság XX. századi holokausztjáról.

A 15 órai harangzúgás elhaltával a Vasasi Bányász Fúvószenekar közreműködésével felhangzott a Himnusz. Ezt követően Ruzsicsics Ferenc úrnak, a Vasasi Szent Borbála egyesület elnökének és a rendezvény fő szervezőjének köszöntőjét hallhatták a jelenlévők.

A köszöntő után dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselőjének ünnepi beszédét hallhatták a megjelentek. Az államtitkár úr kiemelte; 2010 óta ez a nap az Összetartozás napja, és bár természetesen gyásznap is, inkább az összetartozást, a határokon átnyúló összefogást kell, hogy erősítse. Az államtitkári gondolatokat követően ökumenikus megemlékezés következett. Kövesi Ferenc katolikus plébánost elfoglaltsága miatt munkatársa képviselte. Elmondta gondolatait a jelen lévő görög katolikus, református és unitárius lelkész. A lelkészi gondolatok után a Vasasi Általános Iskola tanulói adtak elő igen színvonalas műsort.

A gyermekek után Tusnádfürdő polgármestere, Albert Tibor úr lépett a mikrofonhoz és mondta el ünnepi beszédét.

A beszédet követően a Berze Nagy János Népdalkar hölgykoszorújának gyönyörű éneke szállt az ég felé, oda, ahol e hazáért meghaltak tízezreinek lelke tekintett le a megemlékezők csoportjára.

Az ének után dr. Hoppál Péter államtitkár úr és Albert Tibor úr Tusnádfürdő polgármestere közösen elültette az Összetartozás fáját. Szép gondolat volt a fa ültetése, és reméljük, hogy amint az elültetett fa növekedni és terebélyesedni fog, amint egyre inkább belegyökerezik a magyar, és Tusnádfürdőből hozott földbe, úgy fog terebélyesedni a két település kapcsolata, a két településen élők összetartozása is!

A fa ültetését követően koszorúzásra került sor. Koszorút helyezett el dr. Hoppál Péter és Albert Tibor úr, Pécs MJV képviseletében Decsi István alpolgármester, a Fidesz – KDNP városi frakció képviseletében Huba Csaba és Haász János önkormányzati képviselők, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében Gyimesi Gábor és Fogarasi Gábor önkormányzati képviselők, az LMP képviseletében dr. Keresztes László Lóránt pécsi önkormányzati képviselő. Koszorút helyezett el a Magyar Honvédség képviselője, a honvéd hagyományőrzők, a Történelmi Vitézi Rend pécsi székkapitánya, jelenlévő társadalmi csoportok tagjai, illetve egyesületek képviselői. Koszorút helyezett el többek között a, a Vasasért Egyesület elnöke Berényi Zoltán úr, illetve a Vasasi Szent Borbála egyesület képviselői. Asztaltársaságunk koszorúját Maráczy Tibor alapítónk helyezte el.

A koszorúzást követően a Vasai Bányász Fúvószenekar eljátszotta a Székely Himnuszt, majd azt követően a Szózatot.

Mindenképpen meg kell emlékeznünk a vasasi általános iskola diákjairól, akik mint mindig, felemelő szép műsorukkal hozzájárultak a megemlékezés méltóságához, és köszönet a tanáraiknak a színvonalas felkészítésért. Köszönetünket fejezzük ki a Berze Nagy János Népdalkör hölgyeinek, akik gyönyörű énekeket adtak elő magas színvonalon.

Köszönetünket fejezzük ki Ruzsicsics Ferenc úrnak, a Vasasi Szent Borbála Egyesület elnökének az Asztaltársaságunk meghívásáért, és a lehetőségért, hogy elhelyezhettük a megemlékezés és a kegyelet koszorúját.

Valamint mindazoknak, akiknek a munkája, illetve közreműködése nélkül ez a szomorú, de mégis felemelő megemlékezés nem jöhetett volna létre.

Azonban nem hallgathatjuk el, hogy ismét hiányérzetünk volt, mert ismételten nem láttuk a pécsi KDNP csoport vezetőségi tagjait, önkormányzati képviselőit sem. Ugyancsak nem koszorúztak az ÖPE önkormányzati képviselői. Engedtessék megjegyezni azon véleményünket, hogy a magukat kereszténynek, nemzetinek nevező csoportosulások vezetőinek, tagjainak és önkormányzati képviselőinek a távolmaradása mindenképpen elgondolkodtató.

Alapítók Tanácsa

Fotó: dr. V. D.