Berényi Zoltán bemutatkozás

Létezik megoldás a (Távol-) keleti településrészek problémáira!

Berényi Zoltánnak hívnak, Pécsett születtem 56 éves nős vagyok, egy fiunk és már egy kisunokánk is van, családommal 1994 óta élek Vasason. Több területen szereztem szakmai tapasztalatokat, atomerőmű gépész, gépjárműmérnök végzettséggel és humán diplomával rendelkezem. A pécsi tűzoltóságon dolgoztam évtizedekig, onnan „igazoltam” át 2008-ban a civil életbe. 2009-óta vezetem a választókörzet területén a KoBeKo Művelődési Központot, „civilként” 1994-óta a Vasasért Egyesület tagja vagyok, annak elnöki tisztségét 2002-től töltöm be.

2018-óta az Önök bizalmának köszönhetően területi önkormányzati képviselőként szolgálom a körzetben élőket. Szakterületem a szívügyem is egyben: a civil közösségek segítése, a település- közösségfejlesztés.

Komoly közösségfejlesztő tevékenység eredményeként együtt dolgozunk a helyi közösségekkel, civil szervezeteivel, oktatási-nevelési intézményeivel. Több sikeres hazai és külföldi pályázat eredményeként az elmúlt évtizedben jelentős mértékű források révén fejlesztéseket hoztunk a területre, amely eredményeként megújultak a művelődési házak, sok száz program, tábor iskolai fejlesztés valósult meg több ezer résztvevővel.

Képviselői munkám egyik legfontosabb eredményeként sikerült felszámolni a Vasas határában évtizedek óta meglévő több, mint 65 ezer tonna illegális hulladéklerakót. Vasas, Somogy, Hird aktív közösségi szereplőivel közösen elkészítettük a három településrész komplex fejlesztési tervét. Ilyen városfejlesztési stratégiai szintű, konkrét projekteket tartalmazó anyag eddig még nem készült soha. Ezen túl a szintén évtizede nem tisztított patakmedreket, vízfolyásokat, kisebb-nagyobb útjavításokat sikerült megoldani, de jól tudom van még feladat bőven.

Azért indulok a választáson, mert hiszem azt, hogy eddigi képviselői munkám során és több évtizedes civil szervezeti vezetőként szerzett tapasztalatokra támaszkodva, a választókerületben eddig megoldatlan nehézségekre választ tudok adni. Amennyiben bizalmat kapok Önöktől a következő ciklusban többek közt ezek megoldásán fogok dolgozni:

  1. Valamennyi településrészt érintően:

Újra létre kell hozni a Részönkormányzatokat és Civil Kapukat (civil és lakossági szolgáltató központok). Az önállóság részleges biztosításával, Hirden, Somogyban, Vasason és Szabolcsfaluban a helyi lakosok által létrehozott, a várossal szervesen együtt dolgozó testületek, önálló költségvetéssel, ami a valódi működési feltételeket biztosítja.

A kerékhegyi, múromi és csertetői külterületi részen élők számára életminőség-javító fejlesztések kidolgozása, bevonásuk a településrész szövetébe.

  • Hird településrészen egyrészt az Általános Iskolai terület rendezése, az új „Faluház” Közösségi Ház stabil működésének biztosítása, a Kenderfonó fejlesztése, és a 6-os út átvezető szakaszán egy lámpás kereszteződés létesítése.
  • Vasas településrészen a Petőfi-akna felhagyott iparterületen barna-mezős munkahelyteremtő beruházás létesítése, és az állami tulajdonban lévő volt egyetemi kollégium további pusztulásának megakadályozása, idősotthon számára lakások kialakítása céljából.
  • Somogy településrészen közösségi programok fejlesztése, közbiztonság javítása érdekében a Somogyban kialakított KMB-iroda beüzemelése egy megújuló Polgárőrséggel való aktív kapcsolat keretében. A Somogy-bányatelep terület szegregált, nehézsorsú lakossági összetételéből is fakadó feszültségek, gondok megoldása a helyi közösségek segítése.
  • Szabolcsfaluban a meglévő Szt. Mihály közösségi Ház stabil, a helyi közösségek igényeinek megfelelő biztosítása, programok rendezvények növelése. Ki kell alakítani olyan közösségi tereket (pl. Lelovics-kert), ami a helyiek életminőségét javítja, a közbiztonság javítása érdekében a helyi polgárőrség létrehozása. Az Áper mögötti egykori foci-pálya és Eperfás úti illegális hulladéklerakás megszüntetése.
  • István-aknán folytatni kell a szociális városrehabilitációs programot, szennyvízelvezetés fejlesztése, lakások felújítása, munkahelyek teremtése, ezzel segítjük a terület szegregált, nehézsorsú lakossági összetételéből is fakadó feszültségek, gondok megoldását. A feladat itt olyan nagy, hogy a város aktív segítségével egy komplex területi rehabilitációs programot kell végrehajtani.

Civil barátsággal,

Berényi Zoltán

az Összefogás Pécsért Egyesület képviselőjelöltje