Képviselői hírek

Közgyűlés október 17-én volt, erről és sok másról további részletek, képes-videós beszámolók a képviselői facebook oldalamon olvashatók: https://www.facebook.com/berenyizoltan/

SZOCIÁLIS TÜZIFA FELHÍVÁS!

Amennyiben ismer olyan családot, akik fával fűtenek, és olyan anyagi körülmények között élnek, hogy nagy segítség lenne neki ez a támogatás, kérem, hogy név, lakcím és telefonos elérhetőség feltüntetésével jelezzék üzenetben vagy e-mailben a berenyi.zoltan@ph.pecs.hu címen.

  • Mint arról oldalamon már hírt adtam egyhangúan döntöttünk a legutóbbi rendkívüli közgyűlésen a hirdi közösség részére ÚJ Hirdi Közösségi Ház céljára a Hadik A. u. 23. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.Szeptember 5-én, polgármester úrral közösen mutattuk be a hirdiek számára az épületet, és a fejlesztési elképzeléseket. Jelenleg a korábbi közös egyeztetés során megbeszéltek szerinti tervezési folyamat, és a faluház működtetésére kiírt pályázat értékelése zajlik, ha minden jól megy a november 14-ei közgyűlésen dönthetünk a Faluházat működtető egyesületről.
  • Jó hír, a hirdi lakosoknak, hogy sorozatos közbenjárásomra Lázár János Építési és Közlekedési Miniszter, Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselőnek írt levelében, a kereszteződés jelzőlámpás kialakításának tervezését engedélyezte, idézem: „A 6. számú Budapest – Pécs – Barcs elsőrendű főút Pécs-Hird, Hirdi út – Zengő utca csomópontnál szorgalmazott jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítése érdekében a tervezési feladatok elvégzését engedélyeztem.”
  • Hirden a Szathmáry Gy. utcában a korábban balesetveszélyes, és emiatt elbontott fa játszótér területére, és Somogyban a Mázsaház utcai meglévő játszótér bővítéseként, egy többfunkciós mászótorony került kihelyezésre a BIOKOM szakemberei által, a körzeti képviselői keretből finanszírozva a munkálatokat. Hirden és a többi helyen is igény szerint további játékelemek kihelyezése várható a jövő évi képviselői keretből.
  • Az októberi közgyűlésen kezdeményeztem a somogyi, hirdi külterületen élő, mára már több száz pécsi család belterületbe kerülése, területfejlesztése érdekében a város segítségét.
  • Szintén javaslattal éltem annak érdekében, hogy a város a Hird, Harangláb u. 23. sz. alatti ingatlanon, a kisebb épületrészében, a hirden eddig csak nevében létező INTEGRÁLT NAPPALI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY, Somogy-Vasas-Hird Alapszolgáltatási Részközpont keretében Hird településrészen is alakítson ki Idősek Klubját.
  • Fentiekhez kapcsolódóan a kedvező miniszteri levél kapcsán kérdeztem Ruzsa Csaba alpolgármestertől, hogy a Hird, Zengőu-6. sz. fkl-i út jelzőlámpás kereszteződés létesítése tárgyában az augusztusi közgyűlésen ezt firtató kérdésemre kapott válasz alapján, a város lát-e lehetőséget most a kereszteződés jelzőlámpás kialakítására.
  • A több éve fennálló és csak részben megoldódott vízelvezetési probléma megoldása érdekében a Hird, Zámor utca csapadékelvezetés kérdésében a környékbeli mintegy 150 fő érdekébenazzal a javaslattal éltem, hogy a tárgyban írt Városfejlesztési Főosztályvezetői levél alapján tervezzék be a 2023-as, vagy 2024-es költségvetésbe a munkálatokat.
  • TOVÁBBRA ISPARKOLÁS.Sajnos még mindigvannak néhányan, akik nem akarnak és/vagy nem tudnak beállni a saját udvarukba, de akár a kényelem miatt rendszeresen és folyamatosan a településeink útjain várakoznak. Kérekmindenkit, aki teheti álljon be az udvarába, ezzel is elősegítve a biztonságos közlekedést. Figyeljünk, és vigyázzunk egymásra. és nem utolsó sorban számítok mindannyiunk szabálykövető, egymást segítő hozzáállására.
  • Mint arról már a korábbi SHV számokban beszámoltam, amájusi közgyűlésen szavaztuk meg 80 millió Ft-os keretösszeggel a Dönts velünk! Közösségi költségvetés Pécsen projektet, mely keretében 10 Pécsiség Zóna jött létre.A körzetünkben élők is lehetőséget kaptak arra, hogy beleszólhatnak a város ügyeibe.Ötletet adhatott be minden, ténylegesen Pécsett élő, dolgozó vagy tanuló személy, aki 18.életévét betöltötte.A szavazás már el is indult, a „Dönts velünk” program keretében a pécsiek már leadhatják voksukat a legszimpatikusabbnak ítélt fejlesztési javaslatokra. Ötletből nem volt hiány, csaknem 250 javaslat érkezett. Ezek közül a részvételi tanácsok nemrég kiválasztották városi zónánkként azt az öt-öt kezdeményezést, amelyekre már voksolni lehet a dontsvelunkpecs.hu honlap szavazói felületén.A legtöbb szavazatot szerző javaslatokat 2023. decembertől folyamatosan megvalósítják.
  • Továbbra is elérhető az oldalamon, és az SHV újság FB-oldalán Vasas-Somogy-Hird fejlesztési terve. A több hónap alatt, számos helyi szervezet, gazdasági szereplő, intézmények képviselői által egy szakértő műhelyvezető koordinálásával elkészített anyagot a2021. október 19-ei közgyűlésen átadtam a Polgármesternek, majd 2022. május 17-ei közgyűlésen ismét átadtam neki, kérve a bent leírtak mielőbbi megvalósítását.

Köszönöm a szeptemberi fogadóóráimon részt vett lakosoktól kapott javaslatokat. Valamennyi esetben felvettem a kapcsolatot az illetékesekkel, és folyamatosan küldöm a problémákat felvető lakosok részére a bejelentésükre érkezett visszajelzéseket, megtett szolgáltatói intézkedéseket.

A következő közgyűlés 2023. november 14-én, keddenlesz, ami itt élőben is megnézhető: https://onkormanyzati.tv/Addig is figyeljék képviselői oldalamat https://www.facebook.com/berenyizoltan, kövessék az oldalt, ahol további videós-képes tartalmakat találnak.

Végezetül, de nem utolsó sorban, köszönöm a számos megkeresést, javaslatot, tegyék továbbra is, támogatásukat nemkülönben megköszönve állok továbbra is rendelkezésükre.

Fogadóórák – November

November 20, hétfő

Hősök-tere, Szent Borbála Ház (Komlói út 195.) 17.00-18:00

Hősök- tere, volt mozi (Török István u. 12.) 18:00-19.00

November 21, kedd

Hirdi Ált. Iskola (Hirdi út 20.) 17:00-18:00

Hird Faluház (Harangláb u. 16.) 18:00-19:00

November 22, szerda

Vasas, Berze Művelődési Ház (Szövetkezet utca 13.) 17:00-18:00
Vasas, Vasasért Egyesület székház (Bencze József u. 6., könyvtár) 18:00-19:00

November 23, csütörtök

Somogy, KoBeKo Műv. Központ (Búzakalász u. 47.) 17:00-18:00
Somogy, Kodály Művelődési Ház (Somogy utca 70.) 18:00-19:00

Facebookon: https://www.facebook.com/berenyizoltan/

E-mailben: berenyi.zoltan@ph.pecs.hu

Telefonon: 30/210-8120

         Berényi Zoltán s.k.

          Pécs M. J. V. Önkormányzat

          1.sz. evk. Somogy-Hird-Vasas-Hősök-tere

          önkormányzati képviselő