A PÉCS-SOMOGYI HONISMERETI SZAKKÖR TÖRTÉNETE

A PÉCS-SOMOGYI HONISMERETI SZAKKÖR TÖRTÉNETE

 

A helytörténeti kutatómunka Pécs-Somogyon 1958-ban indult meg néhány lelkes tanár közreműködésével. Először az I. világháború eseményeit követő időszak, valamint a szerb megszállás helyi eseményeit kutattuk.

1960-ban időszaki kiállítást rendeztünk a település közelmúltjának történéseiből.

1963-ban Somogy dűlőneveit gyűjtöttük össze, és az anyaggal részt vettünk egy országos pályázaton.

Az 1960-as évektől elkezdődött a bányász múlt tárgyi, írásos emlékeinek megmentése is, melyből 1967-ben egy állandó bányászati kiállítás nyílt meg az iskolában.

Az 1958-67-ig terjedő időszak gyűjtőmunkáját Temesi Jenő, Rubint Károly, Hámori Istvánné és Temesi Jenőné neve fémjelzi.

1972-ben a Janus Pannonius Múzeum régészeti osztályának vezetője –Dr. Bándy Gábor– segítségével Hámori Istvánné településtörténeti tárlókkal gyarapította a gyűjteményt.

1973-ban alakult meg a jelenleg is működő honismereti szakkör, vezetői: Hámori Istvánné és Vókó János, tagjai az iskola mindenkori 5-8. osztályos tanulói köréből kerül ki. Ekkor fogalmazódott meg bennünk a település egészét érintő, tudatos kutatómunka igénye. Célul tűztük ki, hogy felkutatjuk lakóhelyünk múltját a legrégibb időktől napjainkig, gyűjtjük a még fellelhető tárgyi és írásos emlékeket, hagyományokat, szokásokat. Fotókon, diaképeken örökítjük meg településünket, magnófelvételeken rögzítjük öregjeink visszaemlékezéseit. Mindezeket szervesen beillesztettük az iskola tantervébe, főleg a történelem és az iskolában beindított alternatív környezetismeretei tantárgy anyagába. A honismereti szakkörünk így helyi, sajátos értékkel gazdagítja tanulóinkat, nagyban segíti nemzeti azonosság- és magyarságtudatuk kialakítását. Szakkörünk tagjait elméleti és gyakorlati foglalkozások egész sora segíti abban, hogy közvetlen környezetük –Somogy– múltjának, szokásainak megismerésén kívül Pécs gazdag történelmi emlékeire is rácsodálkozhassanak. A változatos programok közül csak néhányat említenék: az elméleti anyagok megismertetése, előadások, beszélgetések, videofilmek segítségével, régi játékok, hímes tojás készítése, honismereti pályázatok, kirándulások, egyéni gyűjtés, kiállítások rendezése, múzeum látogatások, környezetvédelmi séták szervezése, Borbála emlékműsorok lebonyolítása, stb.

1974 novemberében időszaki kiállítást szerveztünk a település utóbbi 30 évéről az iskolában. 1980-tól a DOZSO Pécs-somogyi Kodály Művelődési Ház szakköreként működött. Itt nyílott meg 1984 őszén a felújított és bővített állandó bányászati kiállítás. Erre az alkalomra készítettük el az egész település múltját bemutató hangosított diaműsorunkat „Ne feledd” címmel.

1986 áprilisában szakkörünk kezdeményezésére lakóhelyünk visszakapta az eredeti Somogy nevét. Ugyanez év őszén a falusi Kossuth Művelődési Házban időszaki néprajzi kiállítást rendeztünk.

1989 októberére elkészült a somogyi ifjúsági mozgalom történetét bemutató munkánk, melyhez         Dr. Zeleni Ferenc levéltáros nyújtott nagy segítséget.

1992 decemberében a régi, helyi fotókból „Bölcsőhelyünk képekben” címmel kiállítást rendeztünk a Kodály Zoltán Művelődési Házban, melyet B. Horváth Csilla muzeológus nyitott meg, aki munkánkat közel húsz éve támogatja.

  1. szeptember 10-én bemutatkoztunk a Várostörténeti Múzeumban. Gyűjteményünkből egy válogatást állítottunk össze B. Horváth Csilla irányításával. A megnyitót Kert László, a DOZSO igazgatója mondta.

1996 nyarán az egész települést megmozgató sporttalálkozót szerveztünk, melyre elkészítettük a somogyi sport történetét feldolgozó kiállítást, melyet B. Horváth Csilla méltatta és nyitotta meg. 1997-ben megszűnt a DOZSO, a szakkör a művelődési házakat irányító Pécs-Somogyi Általános Iskola igazgatása alá került. Ebben az évben végre sikerült elérni, hogy az évekig hányatott sorsú gyűjteményünk anyaga helyet kapjon. A településrészi önkormányzat, mely megkapta a volt tanácsháza épületét, egy helyiséget biztosított számunkra, ahol 1998-ban helytörténeti gyűjteményünket most már véglege kiállítás formájában elhelyezhettük.

1998-99-ben ünnepeltük az iskola 100 éves évfordulóját. Időszaki kiállításon mutattuk be a 100 év történetét az iskolában. A Polgármesteri Hivatal nevében Dr. Újvári Jenő, Spolár János osztályvezető és Ferencziné Ivicz Ilona köszöntötte az iskolát a jubileum alkalmából. Itt került sor Vókó János c. igazgató Úrnak Pécs Város Érdemes Pedagógusa kitüntetés átadására.

  1. április 14-én a Költészet Napján mutattuk be Vókó János és Hámori Istvánné rendezésében az István király koronázásáról készült dokumentumjátékot a Kodály Művelődési Házban.

A Honfoglalás és az Államalapítás évfordulójára több éven keresztül tartó pályázatot hirdettünk felső tagozatos tanulóink számára. Az elméleti anyag mellett rajzok, makettek készítése, illusztrációk alkották a feladatokat.

  1. március 15-re elkészítettük az iskola történetét bemutató kiállításunkat, mely a Kodály Művelődési Házban kapott helyet.

2004-ben kezdtük el feldolgozni a Somogy történetét bemutató monográfia írását. Levéltárak, kutatómunka, fotók, visszaemlékezések gyűjtése alkották munkánkat a készülő könyvhöz. A monográfia Somogy 600 éves évfordulójára készült, melyhez Huszár Zoltán főmuzeológus és                  Dr. Szirtes Gábor a Pro Pannónia Kiadó igazgatója írt ajánlásokat.

2006-ban megjelent a könyv. Három napos rendezvénysorozat keretében, ahol minden somogyi lakos –az elszármazottak is- ingyen kézhez kapták a monográfiát. Az ősz folyamán író-olvasó találkozót szerveztünk. Az RTL Klub felvételt készített az eseményekről.

2007-ben Vókó János c. igazgató és Hámori Istvánné ig. helyettes Pécs Város napján Pécs Város Közművelődési díjat vehettek át a Nemzeti Színházban tartott ünnepségen. Még ezévben a Pécsi Művészetek és Irodalom Házában is bemutattuk Somogy monográfiáját.

2011-ben a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvánnyal együttműködve megjelöltük a somogyi bányász emlékhelyeket. Ekkor szólalt meg először a toronyzene „Tisztelet a bányász szaknak” címmel, mely azóta is minden műszakváltáskor megszólal. 2011 óta a Bányász Emlékkőnél tartjuk a Borbála napi emlékünnepélyünket.

2014-ben irodalmi műsorral emlékeztünk meg Faitig Imre és Pernecker István bányászmártírokról.

2015-ben a Kodály Művelődési Házat felújították, kiállításainkat szétszedték, anyagát négy alkalommal négy helyre kellett költöztetni. Több eredeti dokumentumunk eltűnt a költözések során. Kiállításaink megszűntek.

2016-ban sikerült helyreállítani a kiállításainkat, így azok már látogathatók óvodások, iskolások és felnőtt csoportok számára is.

Munkánkat kezdettől fogva Walter József a Kodály Művelődési Ház aktív közreműködésével segíti a mai napig.

 

         Hámori Istvánné